Poďakovanie

Milí naši priatelia a priaznivci,

ďakujeme mestu Bojnice za podporu aj v roku 2021 vo forme poskytnutej dotácia z rozpočtu mesta vo výške 750 eur. Financie využijeme na nákup techniky, ktorá nám pomôže pri budúcich vystúpeniach. Je to pre náš malý kolektív veľká pomoc, keďže sme vzhľadom na situáciu nemohli
dlhú dobu vystupovať .

Momentálne intenzívne pripravujeme koncert na sviatok sv. Martina, patróna nášho zboru i našej bojnickej farnosti. Dúfame, že nám situácia dovolí podeliť sa s Vami o radosť zo spevu.

Kto by mal záujem a chuť zaspievať si s nami, radi ho privítame v našom kolektíve. Stretávame sa každú nedeľu o 18.00 hod. v Meštianskom dome na Hurbanovom námestí v Bojniciach.

Termíny vystúpení

Milí priatelia,

 

Ďakujeme za podporu, potlesk a pozitívne ohlasy na našich podujatiach cez Veľkú noc. 

Bolo to náročné a hektické, ale sme so srdca radi, že sme to zvládli a mohli spievať Pánovi, nám a hlavne VÁM! 

 

Spevácky zbor sv. Martina hľadá nových členov!

Hudba a spev oddávna vyjadrujú emócie ľudí, povznášajú dušu. Každý z nás predsa túži po súzvuku a krásnych pocitoch. Svojim zborovým spevom vytvárame a interpretujeme emócie, ktorými sa snažíme potešiť dušu každého poslucháča. Sme kolektív mladých a pozitívnych ľudí, ktorí veľmi radi spievajú a chcú túto radosť ďalej rozdávať. Príď medzi nás a získaj priateľov, s ktorými nebudeš tráviť chvíle len spievaním, ale aj inými spoločnými akciami. Preto príď medzi nás a podieľaj sa s nami na umení aj Ty!

Koncert Luciána Bezáka

V sobotu 25.3.2017 sme boli účastní v kostole sv. Martina v Bojniciach koncertu skladateľa, klaviristu a speváka Luciána Bezáka. Zaznelo 10 skladieb z nového CD Chvíle s Carlom Carrettom, ktoré boli prepojené úryvkami z meditácií talianskeho spisovateľa Carla Carretta z knihy Kráčajme cestou lásky. Koncert sa niesol v duchu pôstneho obdobia a minimalistického prevedenia, zároveň však vynikla hĺbka myšlienok a obrazov predstavujúce jednotlivé piesne, čo je aj cieľom tohto diela. Nasledujúce koncerty nájdete na domovskej stránke www.lucianbezak.com kde je možnosť objednať si aj spomínané CD.


Ako hosť sa predstavil náš Spevácky zbor sv. Martina s niekoľkými novými skladbami pripravovaného koncertného programu, ktorý bude mať premiéru v nedeľu 16. apríla takisto v kostole sv. Martina v Bojniciach po večernej sv. omši. Všetkých už teraz srdečne pozývame.

 


Zároveň sa chceme poďakovať našim priaznivcom a podporovateľom, ktorí nám pomohli pri organizácii a realizácii tohto úspešného koncertu. Osobitná vďaka patrí Ing. Emílii Belianskej a Mgr. Antonovi Eliašovi.

O nás

Vznešené sakrálne piesne, nadčasová hudobná klasika, svieži gospel či dynamický muzikál, to všetko v podaní zaujímavých ľudí spojených láskou k spevu a snahou siahať po súzvuku, ktorý pohladí dušu.

O nás
Zbor sv. Martina v Bojniciach rozvíja tradíciu zborového spevu na hornej Nitre už vyše tridsaťpäť rokov. Ako na začiatku, tak i dnes s potešením otvára náruč pre amatérskych spevákov s profesionálnym prístupom. Skutočne jedinou podmienkou účinkovania v zbore je chuť spievať!

 

 

Silné emócie
Tešíme sa z dosahovania reálnych cieľov, nikdy sa však neuspokojíme s priemerom. Dopredu nás ženie túžba po jedinečných emóciách, ktoré po prekonaní všetkých peripetií zažijeme pri vystúpeniach pred divákmi. Vieme, že sa dostavia jedine vtedy, keď si do poslednej chvíle nebudeme istí výsledkom, ale sa v rámci svojich možností budeme neustále snažiť zlepšovať. „Ten pocit by som nevymenil za nič na svete. Zažijete ho raz a chcete ho prežiť znovu“, hodnotí svoju neustávajúcu motiváciu dlhoročný člen zboru Stanislav Pipíška. Vrúcny potlesk a rozžiarené tváre divákov sú zdrojom energie aj pre jeho kolegov. Najmä kvôli týmto chvíľam radi obetujú niekoľko hodín z voľného času, ktorého v dnešnej dobe nemá nikto nazvyš.
 
Silný kolektív
Na skúškach sa stretávame v bývalom richtárskom dome oproti kultúrnemu stredisku na Hurbanovom námestí v Bojniciach každý piatok podvečer. V našich radoch prevláda mladá generácia, no nájdete medzi nami nadšencov spevu aj do 60 rokov. Spoločné odriekanie, spoločná tréma, spoločné vydanie toho najlepšieho a napokon spoločná radosť z úspechu. Michaela Bartušová, ktorá je napriek svojmu mladému veku už niekoľko rokov spoľahlivou oporou sopránu, hovorí: „Mám rada týchto ľudí. Každý z nás je iný, no všetkým nám ide o to isté. Nezištne sa stretávame a spoločne bojujeme s vlastnými nedostatkami, lebo chceme počuť, čo z toho bude a čo na to povedia ľudia.“ Organizačný vedúci Peter Špaldoň hovorí: „Zbor je pre mňa výzva. Nikto z nás nie je dokonalý, ale spolu sme dobrí a našim spevom rozdávame radosť. Radi medzi sebou privítame každého, kto chce robiť to isté. Nenechajte sa pomýliť našim tradičným názvom. Členstvo u nás nie je nijako obmedzené vierovyznaním, iba zodpovednou prácou na čo najkvalitnejšom spoločnom znení.“

Naša hudba
Pôvodne chrámový zbor pri kostole sv. Martina v Bojniciach v súčasnosti funguje ako nezávislé občianske združenie. Prioritou v jeho programe síce zostali sakrálne vystúpenia, najmä v období sviatkov Vianoc a Veľkej noci, jeho repertoár je však už niekoľko rokov podstatne širší. V súčasnosti skúšame nový koncertný program zložený zo zborových verzií nádherných celosvetovo známych melódií využiteľných pri rôznych príležitostiach, vrátane svetských kultúrnych podujatí určených širokej verejnosti.