Ohliadnutie za rokom 2020

Milí naši priaznivci,

Aj keď situácia nám minulý rok nedovolia osobne sa stretnúť, pokiaľ to bolo vzhľadom na opatrenia možné, stretávali sme sa na nácvikoch a pripravovali koncerty na Veľkú noc a j na sviatok sv. Martina. Bohužiaľ koronavírus nám prerušil aj skúšky aj vystúpenia.

Dúfame, že rok 2021 bude v tomto smere priaznivejší a podarí sa nám opäť Vás vidieť a potešiť naším spevom.

Chceme poďakovať mestu Bojnice za poskytnutie dotácie v roku 2020 vo výške 800,- EUR na našu činnosť. Poskytnutú dotáciu sme použili na nákup notového materiálu a na nákup ozvučovacej techniky za účelom skvalitnenia našich vystúpení v rámci mesta Bojnice i mimo nášho regiónu.