Koncert Luciána Bezáka

V sobotu 25.3.2017 sme boli účastní v kostole sv. Martina v Bojniciach koncertu skladateľa, klaviristu a speváka Luciána Bezáka. Zaznelo 10 skladieb z nového CD Chvíle s Carlom Carrettom, ktoré boli prepojené úryvkami z meditácií talianskeho spisovateľa Carla Carretta z knihy Kráčajme cestou lásky. Koncert sa niesol v duchu pôstneho obdobia a minimalistického prevedenia, zároveň však vynikla hĺbka myšlienok a obrazov predstavujúce jednotlivé piesne, čo je aj cieľom tohto diela. Nasledujúce koncerty nájdete na domovskej stránke www.lucianbezak.com kde je možnosť objednať si aj spomínané CD.


Ako hosť sa predstavil náš Spevácky zbor sv. Martina s niekoľkými novými skladbami pripravovaného koncertného programu, ktorý bude mať premiéru v nedeľu 16. apríla takisto v kostole sv. Martina v Bojniciach po večernej sv. omši. Všetkých už teraz srdečne pozývame.

 


Zároveň sa chceme poďakovať našim priaznivcom a podporovateľom, ktorí nám pomohli pri organizácii a realizácii tohto úspešného koncertu. Osobitná vďaka patrí Ing. Emílii Belianskej a Mgr. Antonovi Eliašovi.